1. AŞAMADA BİLGİ TOPLAMA SÜREÇLERİ

1. Aşamada; ilgili mevzuat, kurumsal paydaşlardan elde edilen mevcut veriler ile yurt içi ve yurt dışı benzer örnekler incelenerek kıyaslama çalışmaları yapılmıştır.

YASAL SİSTEMİMİZDE LOJİSTİĞE YÖNELİK İNCELEMELER

• Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
• Ekonomi Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK
• Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
• Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK

KALKINMA PLANLARINDA LOJİSTİĞE YÖNELİK POLİTİKALAR

• Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
• Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı
• Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı

YURT İÇİ UYGULAMA ÖRNEĞİ MEVZUATLARI

• İstanbul Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi
• Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kaleiçi Bölgesi UKOME Kararları
• Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaya Yolları Yönetmeliği
• İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Ali Çetinkaya Bulvarı Kullanım Esasları Yönetmeliği
• Lüleburgaz Kent Çekirdeği Yayalaştırma Projesi
• Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı UKOME Kurul Kararı

YURT DIŞI UYGULAMA ÖRNEKLERİ MEVZUATLARI

• Danimarka; Kopenhag
• İsveç; Stockholm, Gothenburg
• Malmö ve Lund
• İngiltere; Londra
• Belçika; Brüksel
• Hollanda; Rotterdam
• Almanya; Berlin
• Fransa; Paris
• İtalya; Roma

YURT İÇİ UYGULANMIŞ PROJE İNCELEMELERİ

• İstanbul Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi
• İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Ali Çetinkaya Bulvarı
• Antalya Kaleiçi Yayalaştırma Projesi
• Lüleburgaz Yayalaştırma Projesi

YURT DIŞI UYGULANMIŞ PROJE İNCELEMELERİ

• Amsterdam- Hollanda
• Rotterdam- Hollanda
• Lahey- Hollanda
• Gent- Belçika
• Brugge-Belçika
• Utrecht- Hollanda
• Londra-İngiltere
• Padova – İtalya
• Paris – Fransa
• Barselona – İspanya
• Almada – Portekiz
• Göteborg – İsveç
• Graz – Avusturya

ÖNCEDEN ALANA YÖNELİK OLARAK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

• İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
• 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı
• 1/5000 ölçekli Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planları
• 2030 Ulaşım Ana Planı
• İzmir Tarih Tasarım Stratejisi Raporu
• İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi
• Kemeraltı Aydınlatma Master Planı
• Kemeraltı Trafik Düzenleme Projesi ve UKOME Kararları
• İzmir Tarihi Merkezi için Sürdürülebilir Lojistik Planlama (Sustainable Logistics Planning for the Historic Town Center of İzmir)
• Kemeraltı Bölgesi İçin Alınan UKOME Kararları
• Kemeraltı Bölgesi’nde Yapılan Kentsel Tasarım Projeleri

VERİ ALINAN KURUMLAR

• İzmir Büyükşehir Belediyesi
• Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
• ESHOT
• İZELMAN
• İZUM
• UKOME
• Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
• Harita ve CBD Dairesi Başkanlığı
• İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
• İZDENİZ A.Ş.
• İZMİR METRO A.Ş.
• İZBAN
• İZSU
• İZULAŞ
• Merkez Kent Uygulama Şube Müdürlüğü
• Tarihsel Çevre Ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü
• İzmir Tarih
• Konak Belediyesi
• Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
• Plan ve Proje Müdürlüğü
• Etüt ve Proje Müdürlüğü
• Fen İşleri Müdürlüğü
• Park Bahçeler Müdürlüğü
• Temizlik İşleri Müdürlüğü

Diğer KURUMLAR

• Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği
• TARKEM
• TÜİK
• Yurtiçi Kargo
• Aras Kargo
• MNG Kargo
• Sürat Kargo
• PTT
• NAK Kargo
• Ege Ulaşım
• Nehir Kargo
• İZTO
• İZKA
• Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
• T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
• İzmir Valiliği İl Göç İdaresi

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

BİZİ TAKİP EDİN!