Belediyemizce çalışmaları tamamlanmış olan İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) çalışması sonucunda belirlenen hedef, strateji ve öneriler doğrultusunda İzmir Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içerisindeki lojistik faaliyetlerinin mevcut durumunun belirlenmesi, sorunların ve darboğazların tespit edilmesi ve bu kapsamda çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla ülkemizde bir ilk olan “İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı” çalışmaları başlatılmıştır.

Proje kapsamında 8 aylık bir planlama süreci öngörülmüştür. Tarihi alanların hassas alanlar olması ve tahrip edilmeden korunması gerekliliği düşünüldüğünde, bunun yanında yol kapasiteleri ve alan kullanımları düşünüldüğünde tarihi alanlar için lojistik planların oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. Tarihi alanlarda lojistik planların yapılması bu alanların daha verimli kullanılmasına, korunarak kullanılmasına, alan içerisindeki trafik yönetiminin etkin bir şekilde sağlanmasına, çevre kirliliğinin azaltılmasına, enerji sarfiyatının azalmasına, alan cazibesinin artmasına ve yaya olarak keyifli alan deneyimi sağlanmasına oldukça önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu doğrultuda İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojik Planı kapsamında da trafik yönetimi, yaya hareketleri, alanın tarihi ve özel nitelikli bir alan olması sebebiyle tarihi dokunun korunması lojistik planlaması ile bir bütün olarak ele alınmıştır. Bu sebeple oluşturulan öneriler; lojistik yönetimine, trafik yönetimine, otopark planlamasına konforlu ve güvenli yaya hareketine ve tarihi dokunun korunmasına ilişkin önerilerdir.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

BİZİ TAKİP EDİN!