İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojik Plan kapsamı;

A. İzmir Ulaşım Ana Planı ve Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı hedef ve politikaları doğrultusunda, İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı’nın metodolojik yaklaşımın belirlenmesi ve metodoloji adımlarının tanımlanması.

B. Envanter bilgilerinin, mevzuatın derlenmesi ve saha araştırmalarının yapılması.

C. Bölgenin mevcut lojistik faaliyetlerinin, sorunların ve darboğazların tespit edilmesi ve bu kapsamda çözüm önerilerinin geliştirilmesi için gerekli verilerin toplanması.

D. İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı çerçevesinde bölgeye özel lojistik ihtiyaç ve yaklaşımların belirlenmesi ve araştırılması.

E. Mevcut durum analizi, alanın geneli ve alt bölgeler için genel lojistik akışlar, lojistik ihtiyaçlar, yoğunluklar, darboğaz noktaları vb. belirlenmesi.

F. Alt bölgelerin her biri için ise, bölgenin karakteristik yapısı (alışveriş bölgesi, araç trafiği, geçiş bölgesi, içerdiği ticari faaliyetler), bölgedeki lojistik faaliyetler (yaya, yolcu, taşıt, yük), özel lojistik ihtiyaçlar (atık toplama, acil sağlık, çevre düzenlemesi) belirlenmesi ve raporlanması.

G. Strateji, politika ve öngörüler doğrultusunda zamanında, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde bölgenin lojistik talebini karşılayacak şekilde lojistik altyapısına ilişkin mevcut durumun belirlenmesine, analizlerin yapılmasına imkan verecek ve lojistikle ilgili kararların alınmasında bir karar destek sistemi olarak kullanılabilecek bir model oluşturulması.

H. Bölgesel lojistik kapsamında uygulanabilecek kurumsallaşma ve ilgili yapı önerilerinin geliştirilmesi.

İ. İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı ile ilgili risk, etki, performans değerlendirmelerinin yapılması.

J. Planın sürdürülebilirliği ile ilgili analizlerin yapılması ve süreçlerin geliştirilmesi.

K. Planlama süreci boyunca ve sonrasındaki uygulama aşamalarının tümünde paydaş katılımının sağlanması için bir katılım modeli geliştirilmesi ve uygulanması.

L. Tüm aşamalarla ilgili gerekli dokümantasyon ve raporlamaların yapılması şeklindedir.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

BİZİ TAKİP EDİN!