İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik planlaması, mevcut uygulama koşullarından ve olası etkilerden bağımsız olarak incelenemez. Planlama aşamasından başlayarak uygulama aşamasına kadar, kentsel lojistik planlaması sürecinde yer alan ve değişik düzeyde sorumluluk ve beklentiye sahip paydaşlar, çeşitli engellerle mücadele etmek zorunda kalır. Bu engeller, dinamik bir yapıya da sahip olan ekonomik, sosyal, politik, fiziksel ve teknolojik boyutlarda kendini gösterebilir. Planlamadan uygulamaya engellerle mücadele etmenin başlıca araçlarından birisi basit, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir katılım modelinin oluşturulması ve uygulanmasıdır. Temel amaç planının ilgili paydaşlarla birlikte ortak akıl ilkesine dayalı güçlü ve nitelikli bir biçimde geliştirilmesini sağlamaktır. Katılım sürecinde paydaşlardan elde edilecek bilgiler, planlama kapsamında oluşturulacak önerilere, proje ve faaliyetlere girdi oluşturur. Katılım Modeli süreçte yer alacak paydaşların katılımı ile hem projenin lgili taraflarca desteklenmesini sağlar hem de özellikle uygulama aşamasında olası dirençlerin doğmadan engellenmesi veya azaltılmasını mümkün kılar.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

BİZİ TAKİP EDİN!