İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı’nın hazırlanması sürecinde:

1. Aşamada (Mevcut Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi); ilgili mevzuat, kurumsal paydaşlardan elde edilen mevcut veriler ile yurt içi ve yurt dışı benzer örnekler incelenerek kıyaslama çalışmaları yapılmıştır.

2. Aşamada (Yeni Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi); sahada yük taşıtları sayımı, otopark sayımları, yaya sayımları depolama alanı sayımları, ticari fonksiyon tespitleri, derinlemesine görüşmeler, 5 farklı türde anketler (işyeri, yük taşıtı sürücüleri, yaya, konut ve sosyal yapı anketleri) yapılarak yeni bilgilerin toplanması ve değerlendirmesi sağlanmıştır.

3. Aşamada (Mevcut Durum Analizi ve Öneri Geliştirme); toplanan tüm bilgiler analiz edilerek sonuçlar değerlendirilmiş, çalışma alanına ilişkin sorun ve potansiyeller saptanmış ve öneriler geliştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca Eylem Planı için taslak çalışmalar hazırlanmıştır.

4. Aşamada (İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı’nın Oluşturulması); planın politika ve ana hedefleri, stratejik yaklaşımları ve plan önerileri oluşturulmuştur. İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı Raporu’nun yanında ayrıca Eylem Planı, Sürdürülebilir Lojistik Planı Uygulama Yönetmeliği, Sürdürülebilirlik Kılavuzu, Katılım Modeli Raporu, Yönetici Özeti de hazırlanmıştır.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

BİZİ TAKİP EDİN!