Mevcut durumda yükün iş yerlerine ve depolama alanlarına ulaşımı sırasında izlenen yol, ambar araçları, kargo firması araçları veya özel araçlarla tedarikçilerden direkt olarak iş yerlerine teslimat şeklindedir. Bu durum alan içerisinde yük aracı trafiğini arttırmakta, alanın tarihi alan olması ve yolların dar olması sebebiyle sık sık tıkanıklıklara sebep olmaktadır. Ayrıca bu araçlar yaya güvenliği ve konforunu da olumsuz etkilemektedir. Bu araçlar hem tarihi dokuya uygun değil hem de çevreye yaydıkları sera gazları ile çevreyi kirletmektedir.

Yük hareketini disipline etmek, alan içerisinde trafik yönetimi sağlamak, yayalar için konfor ve güvenliği sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, enerji sarfiyatını azaltmak ve tarihi kent merkezi olan Kemeraltı Çarşı’sını cazibesini arttırmak için alan içerisinde plan projeksiyon yılı olan 2030 yılına kadar ticari dönüşümün sağlandığı, yüklerin alan içerisinde oluşturulacak yük aktarma merkezleri üzerinden elektrikli bisiklet veya çevreyi kirletmeyen motorsuz araçlarla dağıtımının yapıldığı bir lojistik modeli önerilmektedir.

Bu modelin uygulanması için ticari dönüşümün sağlanması şarttır. Söz konusu ticari dönüşüm alan içerisinde imalat ve toptan ticaret yapılan iş yerlerinin hizmet sektörü veya perakende sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine dönüşmesini ifade etmektedir. Daha önce yapılan tüm planlama çalışmalarında da çalışma alanı için önerilen ticari yapı hizmet ve perakende sektörü olması yönündedir.

Yük Aktarma Merkezi Organizasyon Yapısı

• Kooperatif işletmesi
• Otoparklarda süre kısıtlaması
• Otoparklarda süre aşımı durumunda tarife ücretlendirilmesi
• Kiralanabilir depolar
• Kiralanabilir kargo bisikletleri

PLAN ÖNERİLERİ

Plan kapsamında yük hareketinin sürdürülebilir olarak planlanmasına, yaya güvenliği ve konforunu sağlamaya, tarihi dokuyu korumak ve geliştirmeye yönelik öneriler oluşturulmuştur. Plan, yük hareketini çevreye duyarlı sürdürülebilir bir şekilde planlarken, alanın tarihi ve turistik yapısını göz ardı etmeden bu yapıyı koruyup geliştirmeyi, aynı zamanda yaya güvenliği ve konforunu da en üst düzeyde sağlamayı da hedeflemektedir. Bu sebeple planın tüm önerileri bu çerçevededir.

Plan önerileri kısa vadeli (acil) ve uzun vadeli olarak oluşturulmuştur. Planın ana hedeflerinin yanında kısa vadeli eylemler için ayrı uzun vadeli eylemler için ayrı eylem hedefleri oluşturulmuştur. Her bir eylem hedefi için de ayrı ayrı eylemler ve eylem planı oluşturulmuştur.

Planın Ana Hedefleri

• Çevreye duyarlı sürdürülebilir lojistik sistemi sağlamak
• Güvenli ve konforlu yaya dolaşımını sağlamak
• Ve tüm politika ve önerileri geliştirirken tarihi dokuya uygunluğunu göz önünde bulundurmak

Kısa Vadede Yapılacaklar (Acil Eylem Hedefleri)

• Alana İlişkin Veri Tabanı Oluşturulması
• Hazırlanmış Olan Altyapı Çalışmalarının Uygulanması
• Yük Hareketi Verimliliğinin Arttırılması
• Alanda Turist Hareketinin Planlanması
• Otoparkların Organizasyonun Sağlanması
• Mikro Mobilite Yük Lojistiğinin Teşvik Edilmesi
• Güvenli Yaya Dolaşımının Sağlanması

Uzun Vadede Yapılacaklar (Uzun Vadeli Eylem Hedefleri)

• Yük Lojistiğinin Organizasyonunun Sağlanması
• Ticari Yapının Dönüşümünün Sağlanması
• Mevzuat Geliştirme Ve Organizasyon Oluşturulması

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

BİZİ TAKİP EDİN!