Plan kapsamında yük hareketinin sürdürülebilir olarak planlanmasına, yaya güvenliği ve konforunu sağlamaya, tarihi dokuyu korumak ve geliştirmeye yönelik öneriler oluşturulmuştur. Plan, yük hareketini çevreye duyarlı sürdürülebilir bir şekilde planlarken, alanın tarihi ve turistik yapısını göz ardı etmeden bu yapıyı koruyup geliştirmeyi, aynı zamanda yaya güvenliği ve konforunu da en üst düzeyde sağlamayı da hedeflemektedir. Bu sebeple planın tüm önerileri bu çerçevededir.

Plan önerileri kısa vadeli (acil) ve uzun vadeli olarak oluşturulmuştur. Planın ana hedeflerinin yanında kısa vadeli eylemler için ayrı uzun vadeli eylemler için ayrı eylem hedefleri oluşturulmuştur. Her bir eylem hedefi için de ayrı ayrı eylemler ve eylem planı oluşturulmuştur.

Planın Ana Hedefleri
1. Çevreye duyarlı sürdürülebilir lojistik sistemi sağlamak.

2. Güvenli ve konforlu yaya dolaşımını sağlamak.

3. Ve tüm politika ve önerileri geliştirirken tarihi dokuya uygunluğunu göz önünde bulundurmak.

Kısa Vadede Yapılacaklar (Acil Eylem Hedefleri)

– Alana İlişkin Veri Tabanı Oluşturulması
– Hazırlanmış Olan Altyapı Çalışmalarının Uygulanması
– Yük Hareketi Verimliliğinin Arttırılması
– Alanda Turist Hareketinin Planlanması
– Otoparkların Organizasyonun Sağlanması
– Mikro Mobilite Yük Lojistiğinin Teşvik Edilmesi
– Güvenli Yaya Dolaşımının Sağlanması

Uzun Vadede Yapılacaklar (Uzun Vadeli Eylem Hedefleri)

– Yük Lojistiğinin Organizasyonunun Sağlanması
– Ticari Yapının Dönüşümünün Sağlanması
– Mevzuat Geliştirme Ve Organizasyon Oluşturulması

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

BİZİ TAKİP EDİN!