Sürdürülebilirlik genel tanımı ile ekonomik gelişme ile çevre koruma arasında köprüler kurmaya çalışan yaklaşım biçimidir. Sürdürülebilir gelişme bir yandan ekonomik büyümeyi desteklerken bir yandan da biyolojik çeşitlilik, yoksullukla mücadeleyi kısa vadeli ve doğal kaynakları yok edecek bir stratejiyi kullanmaksızın desteklemekten yanadır. Bugün birçok tanımı bulunan sürdürülebilir gelişmeye yönelik en çok kabul gören tanım Brutland “Ortak Geleceğimiz” Raporunda yapılan “Sürdürülebilir gelişme gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisini kısıtlamaksızın, günümüzün ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” tanımıdır. Bu bağlamda sürdürülebilir taşımacılık “gelecek nesillere daha verimli bir ulaşım sistemi ve daha temiz bir çevre bırakmaktır” olarak tanımlanabilir.

Planlama çalışmaları sürecinde yukarıda belirlenen çok sayıdaki sürdürülebilirlik göstergesi arasından idare ile yapılan görüşmeler doğrultusunda belirlenen parametreler planlama sürecinde yapılan çalışmalarda ve sunulan önerilerde dikkate alınmıştır. Yapılan bu çalışmalar “İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı Sürdürülebilirlik Kılavuzu” adı altında raporlanmıştır.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

BİZİ TAKİP EDİN!